UI/UX ja tekoäly – korvaako tekoäly suunnittelijan?

ai chatgpt käyttöliittymäsuunnittelu tekoäly ui/ux

Teknologian kehitys on viime vuosina muuttanut monia tehtäviä ja ammatteja. Uudet tekoälypohjaiset työkalut ovat herättäneet paljon keskustelua siitä, kuinka tulevaisuuden ammatit tulevat muuttumaan. Tekoäly voi toimia työntekijän tehokkaana apuvälineenä: älykkäiden apuvälineiden käyttöönotto mahdollistaa sen, että ihminen voi työssään keskittyä olennaisempiin tehtäviin, kun pienemmät askareet jättää tekoälyn hoidettavaksi. Tekoälyn nopean kehityksen takia on kuitenkin syntynyt pelko siitä, että tulevaisuudessa se voisi korvata ihmisen kokonaan tietyissä ammateissa. 

Kuvia generoiva tekoäly

Tekoälykeskustelussa erityisesti viime vuoden aikana paljon esillä ollut tekijä on keinotekoista taidetta ja kuvamateriaalia generoiva tekoäly. Tähän erikoistuneita tekoälyohjelmia on erittäin monia, joskin niiden laatu- ja hintataso vaihtelevat. Kuitenkin kaikkia näitä tekoälyjä useimmiten yhdistää se, että ne kykenevät sekunneissa tuottamaan kuvamateriaalia muutaman kuvaavan sanan pohjalta. Kuvaa generoivan tekoälyn suosio on kasvanut äärettömän paljon, eikä se sinällään ole mikään ihme. Tällaisen tekoälyn käyttäminen on erittäin helppoa, ja ne ovat kaikkien saatavilla (tosin jotkut näistä palveluista edellyttävät jonkunlaista maksua).  

Midjourney on tekoälyohjelma ja -palvelu, joka erikoistuu juuri tähän. Kuukausitilausta vastaan käyttäjät saavat generoida haluamansa kaltaisia kuvia sekunneissa. Midjourney kykenee yhdistelemään termejä ja konsepteja, ja luomaan niistä yhtenäisen kuvan. Se voi lisäksi imitoida lukuisia eri tyylejä, kuten valokuva-, vesiväri- tai 3D-tyylejä. Käyttäjän pyynnöstä tekoäly ottaa suoraan vaikutteita olemassa olevien taiteilijoiden taidetyyleistä tai tunnetuista teoksista.  

Mitä tarkoittaa UI/UX?

Teknologian ja taiteen rajapinnassa sijaitseva UI/UX-suunnittelu on ala, jolla kuvamateriaalia generoivan tekoälyn kehitys tulee erittäin todennäköisesti saamaan aikaan muutoksia. UI/UX-suunnittelu tarkoittaa käyttöliittymän ja käyttäjäkokemuksen suunnittelua. UI:n (user interface) eli käyttöliittymän suunnitteluun sisältyvät kaikki ne visuaaliset ja toiminnalliset elementit, joiden kanssa käyttäjä on tekemisissä esimerkiksi verkkosivua tai mobiilisovellusta käyttäessään. UX (user experience) eli käyttäjäkokemus puolestaan kattaa kaikki tunteet, ajatukset ja kokemukset, joita käyttäjä kokee käyttäessään tuotetta tai palvelua.  UI/UX-suunnittelu on siis erittäin käyttäjäkeskeinen suunnittelutapa, jonka päätavoitteena on kehittää helppokäyttöisiä, intuitiivisia ja selkeitä käyttöliittymiä. 

Tekoälyä voidaan käyttää apuna UI/UX-suunnittelussa. Yksi esimerkki on käyttäjätutkimus, jossa tekoäly auttaa keräämään ja analysoimaan tietoja käyttäjien käyttäytymisestä digitaalisessa ympäristössä. Tämän tiedon avulla suunnittelija voi paremmin ymmärtää käyttäjien tarpeita ja toiveita, ja suunnitella käyttöliittymän, joka vastaa näitä tarpeita. 

Tekoäly voi myös auttaa suunnittelijaa automaattisesti generoimaan pieniä elementtejä käyttöliittymään, kuten kuvakkeita ja värejä. Tämä nopeuttaa suunnitteluprosessia ja vapauttaa suunnittelijan aikaa keskittymään tärkeämpiin tehtäviin. Toisaalta tekoäly myös kykenee sekunneissa suunnittelemaan käyttöliittymälle ulkoasun jo pelkästään muutaman kuvailevan sanan perusteella. Herääkin siis luonnollisesti kysymys, voisiko tekoäly korvata suunnittelijan kokonaan? Tämä askarruttaa monia, ja vastaus on monimutkainen. 

Midjourneyn käyttäminen

Kokeillaan, miten Midjouney-tekoäly selviää nettisivun käyttöliittymän suunnittelusta. Midjourney on tällä hetkellä beta-versiossa ja käytettävissä vain Discord-sovelluksen kautta.  

Tässä kokeilussa ideana oli suunnitella uusi ulkoasu Sebitin nettisivulle. Kirjoitetaan komentokehotteeseen seuraava kuvaus: 

/imagine make a web user interface for software company, main theme color blue, example site www.sebitti.fi v5 

Midjourney tuottaa neljä kuvausta vastaavaa kuvaa. (Oletuksena kaikki generoidut kuvat ovat neliön muotoisia, mutta kuvasuhdetta voi halutessaan muuttaa.) Alla komennosta syntyneet tulokset.

enniolivia_make_a_web_user_interface_for_software_company_main__4dd48f88-c114-445b-bf87-2956d6bb0cd6

Kuten kuvista huomaamme, kehotuksenmain theme color blue Midjourney ottaa erittäin kirjaimellisesti. Generoitujen ulkoasujen värimaailmoissa on tämän vuoksi huono kontrastisuhde, mikä ei vastaa yleisiä saavutettavuusvaatimuksia. Saavutettavia verkkosivuja suunnitellessa on sivun ulkoasun värien suhteen muistettava ottaa huomioon myös heikkonäköiset ja värisokeat käyttäjät. Yksi hyvä suuntaa antava kontrastin testaustapa on muuttaa ulkoasu mustavalkoiseksi ja pohtia, olisiko ulkoasu sellaisena riittävän selkeä. 

enniolivia_make_a_web_user_interface_for_software_company_main__4dd48f88-c114-445b-bf87-2956d6bb0cd6 2

Annettu kehote tuotti siis liian yksivärisiä ja matalakontrastisia tuloksia. Muokataan annettavaa komentoa lisäämällä siihen muita päävärejä:  

/imagine make a modern web user interface for software company, main theme color blue white and black, example site www.sebitti.fi v5 

enniolivia_make_a_modern_web_user_interface_for_software_compan_92c4a648-5e28-4f35-9564-cb33444bde53

Laajennetaan komentoa entisestään lisäämällä pari uutta kuvaavaa sanaa: 

/imagine make a modern web user interface for software company, main theme color blue white and black, flat colors, modern and simplistic interface, example site www.sebitti.fi v5 

enniolivia_make_a_modern_web_user_interface_for_software_compan_f68151b3-aacf-42af-a13c-e2d30f4ec4ff

Komentoja täsmentämällä saamme tekoälyn luomaan enemmän tarpeitamme vastaavia ulkoasuja. Kuten jo näistä esimerkeistä huomaamme, pienestäkin komennon muutoksesta seuraava muutos on iso. 

Vaikka generoidut kuvat eivät välttämättä sovi täydellisesti sellaisenaan nettisivun ulkoasun suunnitelmaksi, voi niistä olla suuri apu UI/UX-suunnittelijalle ideointivaiheessa. Suunnitteluprosessissa tekoäly voi siis antaa paljon uusia ideoita, mutta suunnittelija tarvitaan aina viemään tuotos loppuun. 

Yhteenveto

Tekoäly voi olla hyödyllinen apuväline UI/UX-suunnittelussa, mutta se ei korvaa suunnittelijan ihmiskeskeistä lähestymistapaa, kokemusta eikä tarkkaa intuitiota. 

Ainakin vielä tällä hetkellä tekoäly vaatii ihmisten ohjausta, joka on tärkeä osa prosessin kaikkia vaiheita. Suunnittelijan rooli on edelleen oleellinen varmistamaan käyttöliittymän toimivuus ja helppokäyttöisyys, sekä käyttäjäkokemuksen ja käyttöliittymän laatu. Tekoäly ei ole täydellinen, ja suunnittelijan on kyettävä arvioimaan tekoälyn generoimia elementtejä kriittisesti ja muokkaamaan niitä tarpeen mukaan. Tekoäly ei myöskään huomioi yleisiä saavutettavuusohjeistuksia, eikä näin sovella niitä luomiinsa suunnitelmiin. Käyttöliittymää suunnittelevan, tekoälyä ohjaavan henkilön on siis tunnettava hyvän UI/UX-suunnittelun ja saavuttavuuden periaatteet ja vaatimukset, jotta lopputulos saataisi vastaamaan niitä. Suunnittelijan tehtävä on myös huolehtia siitä, että tekoälyä käytetään eettisesti ja vastuullisesti.  

Tekoäly voi olla hyödyksi grafiikan luomisessa, etenkin, jos suunnittelijalla ei ole riittävästi aikaa, tai jos tiimissä ei ole suunnittelijaa käytettävänä. Ellei luotuja grafiikoita voi käyttää sellaisenaan, tekoäly voi ainakin tuoda esille uusia suunnitteluideoita, joiden pohjalta on helpompi tuottaa omat grafiikat. 

Tekoälyn hyödyntäminen suunnitteluprosessissa voi osaltaan kuulostaa helpommalta kuin se todellisuudessa on. Tekoälyn avulla omaa visiota voi olla vaikea toteuttaa. Tekoälyn tulkinta sille esitetyistä komennoista voi olla kyseenalainen, ja generoitu kuvamateriaali ei välttämättä lainkaan vastaa komennon kirjoittaneen henkilön alkuperäistä ajatusta. Sopivan kuvamateriaalin tuottaminen edellyttää siis aika tarkkaa komentoa. Tämän huomasimme aiemmissa esimerkeissä. 

Tekoälyyn perustuvassa suunnittelussa voisi ehkäpä sanoa, että ajankäyttö tehostuu, mutta työnjälki kärsii. Ihminen sen sijaan on kykeneväinen tuottamaan laadukkaampaa, vaatimuksiin sopivaa materiaalia, mutta vaatii tämän tehdäkseen enemmän aikaa ja resursseja. 

On erittäin epätodennäköistä, että tekoäly tulisi korvaamaan ihmistä UI/UX-suunnittelun alalla ainakaan lähitulevaisuudessa. Tekoälyn kehitys voi silti tuoda mukanaan suuria, osiltaan yllättäviäkin muutoksia monille eri aloille. 

Muuta ajankohtaista luettavaa
25.5.2023
Tiiviisti sanottuna Feelment on ravintoloiden Spotify, joka sisältää karaoken, taustamusiikin…
Lue lisää »
25.5.2023
Tiiviisti sanottuna Feelment on ravintoloiden Spotify, joka sisältää karaoken, taustamusiikin…
Lue lisää »
23.5.2023
Sebitti Oy suunnitteli Suomen Kunnossapitotekniikka Oy:lle käyttöliittymäprototyypin resurssimallityökalusta, joka helpottaa…
Lue lisää »
23.5.2023
Sebitti Oy suunnitteli Suomen Kunnossapitotekniikka Oy:lle käyttöliittymäprototyypin resurssimallityökalusta, joka helpottaa…
Lue lisää »
22.5.2023
ai chatgpt ohjelmistokehitys ohjelmointi tekoäly
Yksi tämän hetken suosituimmista tekoälyistä on OpenAI-nimisen tutkimuskeskuksen kehittämä ChatGPT….
Lue lisää »
22.5.2023
Yksi tämän hetken suosituimmista tekoälyistä on OpenAI-nimisen tutkimuskeskuksen kehittämä ChatGPT….
Lue lisää »
Scroll to Top