Suomen kunnossapitotekniikka — asiakastarina

Sebitti Oy suunnitteli Suomen Kunnossapitotekniikka Oy:lle käyttöliittymäprototyypin resurssimallityökalusta, joka helpottaa kunnossapidon budjetointia. Proto visualisoi järjestelmää, jolla voidaan mallintaa kunnossapidon tarvitsemia resursseja sekä nykytilanteessa että etenkin tulevaisuudessa koko suunnitellun elinkaaren ajan. Työkalun merkittävimpänä ominaisuutena on työkalu, jolla voidaan vertailla modifikaatioiden sekä investointien elinkaarikustannusvaikutusta nykytilanteeseen. Se toimii yleispätevänä työkaluna resurssointiin eikä ota kantaa siihen onko kyseessä esim. kaivokselle tehtävä investointi tai sitten vaikka kiinteistöön tehtävä investointi.

Kuva 1. Ohjesivu.

Ohjelmistossa rakennetaan hankkeelle oma laitepuu ja annetaan parametrit eri investoinneille tai hankinnoille. Lähtötietoina toimivat kunnossapito-ohjelma sekä eri kustannuslajit.

Kuva 2. Gantt-näkymä.

Eri toimenpiteet esim. huollot voidaan aikatauluttaa ja ne saadaan näkymään Gantt- taulukossa.

Toimenpiteiden aikataulutusta voidaan joustavasti muokata ja järjestelmä laskee muutosten kustannusvaikutuksen reaaliaikaisena.

Kuva 3. Graafinen esitys laskennasta.

Ohjelma laatii halutunlaisia raportteja datan perusteella. Näitä voi olla esim. kustannuspaikkakohtaiset kustannukset, vuotuiset kunnossapitokustannukset, optimaalinen korvausinvestointihetki ja kunnossapidon kustannus-/operointisuure. Kuluja voidaan verrata myös eri skenaarioihin.

”15-vuotisen työurani aikana kunnossapidon parissa olen törmännyt usein haastaviin tilanteisiin kunnossapidon budjetoinnin suhteen. Usein kunnossapidon resursseja on haastava ennustaa tai ymmärtää kustannusten tarpeellisuutta sekä kunnossapitotoimien tekemättä jättämisen riskiä.

Päätimme kokeilla voisimmeko auttaa tässä asiassa ja lähdimme tuotteistamaan työkalua, jota olemme käyttäneet kunnossapidon resurssimallintamisessa asiakasprojekteissa jo vuosia. Tavoitteenamme on luoda asiakkaidemme käyttöön ohjelmistotyökalu, jolla voi helposti mallintaa kunnossapito-ohjelman toteuttamiseen vaadittavat resurssit sekä vertailla investointitilanteessa eri vaihtoehtojen kustannusvaikutusta suhteessa nykytilaan.

Yhdessä Sebitin kanssa proton luominen sujui jouhevasti ja seuraavaksi lähdemme testaamaan onko protosta tuotteeksi.”

Antti Nikula

Suomen Kunnossapitotekniikka Oy

Muuta ajankohtaista luettavaa
25.5.2023
Tiiviisti sanottuna Feelment on ravintoloiden Spotify, joka sisältää karaoken, taustamusiikin…
Lue lisää »
25.5.2023
Tiiviisti sanottuna Feelment on ravintoloiden Spotify, joka sisältää karaoken, taustamusiikin…
Lue lisää »
22.5.2023
ai chatgpt ohjelmistokehitys ohjelmointi tekoäly
Yksi tämän hetken suosituimmista tekoälyistä on OpenAI-nimisen tutkimuskeskuksen kehittämä ChatGPT….
Lue lisää »
22.5.2023
Yksi tämän hetken suosituimmista tekoälyistä on OpenAI-nimisen tutkimuskeskuksen kehittämä ChatGPT….
Lue lisää »
17.5.2023
ai chatgpt käyttöliittymäsuunnittelu tekoäly ui/ux
Teknologian kehitys on viime vuosina muuttanut monia tehtäviä ja ammatteja….
Lue lisää »
17.5.2023
Teknologian kehitys on viime vuosina muuttanut monia tehtäviä ja ammatteja….
Lue lisää »
Scroll to Top