Projektinhallinta

projektinjohto

suunnittelu ja organisointi

budjetointi

ketterä kehitys

scrum

agile

Projektinjohto

Projektinjohto on tärkeä osa projektien onnistunutta toteutusta. Projektinjohtaja (Project Manager) vastaa projektin suunnittelusta, organisoinnista, resursoinnista ja seurannasta. Tärkeä tavoite on pitää projektin aikataulu, budjetti ja laatu hallinnassa.  

Projektinjohto auttaa varmistamaan, että projekti etenee suunnitellusti ja että tavoitteet saavutetaan. Se voi myös auttaa välttämään yllätyksiä ja riskejä, jotka voivat vaikuttaa projektin onnistumiseen.  

Hyvä projektinjohto on erityisen tärkeää etenkin silloin, kun projektit ovat suuria ja monimutkaisia, ja sisältävät paljon eri sidosryhmiä ja järjestelmiä. Projektinjohtajan tehtävä on varmistaa, että tiimityö toimii, ja että projektin eri osa-alueet integroituvat saumattomasti toisiinsa.  

Projektinjohto on tärkeää myös kustannusten hallinnassa. Projektinjohtaja vastaa projektin budjetin hallinnasta ja voi auttaa välttämään ylimääräisiä kustannuksia ja ylityksiä.  

Projektinhallinnan muut roolit ja menetelmät

Asiakasprojekteissamme voimme hyödyntää ketterän kehityksen periaatteita ja iteratiivista kehitystapaa (esim. Scrum ja Agile). Projektityöskentelyn avainrooleihin valitsemme kokeneita osaajiamme, jotka takaavat projektisi menestyksekkään etenemisen. Avainrooleja ovat mm: 

  • Scrum Master, joka ohjaa projektitiimiä ja auttaa tiimin jäseniä ymmärtämään ja sisäistämään ketterän kehityksen periaatteet ja Scrum-toimintatavat, sekä varmistaa, että he osaavat myös hyödyntää niitä työssään tehokkaasti. Scrum Master voi myös auttaa projektin sprinttien suunnittelussa, osallistua tiimin tapaamisiin (esim. päiväpalavereihin), sekä avustaa Product Owneria työssään. 
  • Product Owner, eli tuoteomistaja, joka ohjaa tiimin kehitystyötä oikeaan suuntaan, ja vastaa esimerkiksi tuotekehityksen edistymisestä ja projektinsisäisestä budjetoinnista. Hän priorisoi projektin tehtäviä ja varmistaa, että kaikki, mitä projektin aikana tehdään, on merkityksellistä asiakkaan tarpeiden suhteen. Product Ownerilla tulee ennen kaikkea olla hyvä priorisointikyky, ja kyky hahmottaa ja hallita suuria asiakokonaisuuksia. 
  • Program Manager, joka vastaa samanaikaisesti usean projektin hallinnasta ja koordinaatiosta. Hän pitää huolen, että projektit valmistuvat onnistuneesti ja aikataulun mukaisesti. Hän voi toimia linkkinä projektitiimien ja ylemmän johdon välillä, ja näin varmistaa, että organisaation tavoitteet saavutetaan. 

Tarjoamamme projektinhallintapalvelut auttavat sinua ja yritystäsi kehittämään projektityöskentelyänne ja saavuttamaan tavoitteenne entistä tehokkaammin. Projektityökalumme, kuten DevOps, Reportronic ja Jira, auttavat sinua organisoimaan tiimisi ja pitämään projektisi aikataulussa. 

Kiinnostuitko palveluistamme?

Scroll to Top