Ohjelmistotestaus – automaatiotestaus

tutkiva testaus

testiautomaatio

regressiotestaus

robot framework

K6

azure devops

azure monitor

postman

suorituskykytestaus

kuormitustestaus

Ohjelmistotestaus on prosessi, joka varmistaa ohjelmiston laadun ja toimivuuden ennen sen julkaisemista käyttäjille. Tämä prosessi on erittäin tärkeä, sillä se vähentää virheiden ja bugien mahdollisuutta ohjelmistossa, mikä puolestaan johtaa parempaan käyttäjäkokemukseen ja liiketoiminnan tehokkuuteen. Lisäksi ohjelmistotestaus parantaa ohjelmiston luotettavuutta ja turvallisuutta, mikä on erityisen tärkeää, jos ohjelmisto käsittelee arkaluonteisia tietoja tai suorittaa kriittisiä liiketoimintaprosesseja.  

Ohjelmistotestauksen menetelmiä

Yksikkötestaus varmistaa yksittäisten ohjelmiston osien toimivuuden, integraatiotestaus testaa eri osien toimivuutta yhdessä ja käyttöliittymätestaus testaa ohjelmiston käyttäjäystävällisyyttä ja käyttöliittymän toimivuutta.   

Tutkiva testaus taas on testausmenetelmä, jossa testaajat käyttävät kokemuksellista tietämystä ja luovaa ajattelua löytääkseen ohjelmistosta mahdollisia riskejä ja haavoittuvuuksia, joita ei ole välttämättä dokumentoitu testitapauksissa. Tämä tarkoittaa, että testaajat tutkivat ohjelmistoa eri näkökulmista löytääkseen piilotettuja vikoja, jotka muuten voitaisiin helposti jättää huomaamatta.

Regressiotestaus tarkoittaa ohjelmiston testausmenetelmää, jonka tarkoitus on varmistaa, että ohjelmistoversioiden uudet julkaisut eivät ole rikkoneet vanhoja toiminnallisuuksia tai aiheuttaneet uusia ohjelmistovirheitä. Regressiotestaus perustuu testitapauksiin, jotka on suunniteltu aiemmin testattuihin toiminnallisuuksiin ja joilla varmistetaan, että ne edelleen toimivat odotetulla tavalla uuden version julkaisun jälkeen.  

Automaatiotestauksessa testaus tehdään automaattisesti käyttäen erilaisia ohjelmistoja ja työkaluja. Sen avulla voidaan suorittaa testit nopeasti ja tehokkaasti, mikä säästää aikaa ja kustannuksia verrattuna manuaaliseen testaukseen. Automaatiotestaus mahdollistaa myös testien toistuvan suorittamisen samalla tavalla, mikä parantaa testien luotettavuutta ja varmistaa, että ohjelmisto toimii odotetulla tavalla eri olosuhteissa.   

Automaatiotestausprosessiin sisältyy eri vaiheita, kuten testiautomaation suunnittelu, testitapauksien kirjoittaminen, automaatiotyökalujen valinta ja testien suorittaminen. Automaatiotestaus on yhä tärkeämpi osa ohjelmistotestauksen prosessia, kun organisaatiot pyrkivät nopeuttamaan kehitystä ja parantamaan ohjelmistojensa laatua.   

Automaatiotestauksen hyödyt

  • Toistuvien testien suorittaminen: Kun samat testit täytyy suorittaa usein, testiautomaatio säästää aikaa ja kustannuksia. 
  • Monimutkaisten testien suorittaminen: Testiautomaation avulla monimutkaisten testien suorittaminen on helpompaa ja nopeampaa kuin manuaalisesti. 
  • Useiden käyttöjärjestelmien ja selainten testaaminen: Ohjelmiston testaaminen kaikilla eri käyttöjärjestelmillä ja selaimilla manuaalisesti on lähes mahdotonta. Testiautomaation avulla tämä voidaan toteuttaa. 
  • Regression testaus: Kun ohjelmiston uusia versioita julkaistaan, testiautomaation avulla voidaan varmistaa, että vanhat toiminnallisuudet toimivat edelleen oikein uusien ominaisuuksien lisäämisen jälkeen. 
  • Suorituskyky- ja kuormitustestaus: Testiautomaation avulla voidaan simuloida suuria käyttäjämääriä ja erilaisia kuormitustilanteita, mikä on tärkeää varmistettaessa ohjelmiston skaalautuvuus.

Testiautomaatiota voidaan hyödyntää kaikenlaisten ohjelmistojen, kuten web-sovellusten, mobiilisovellusten ja palvelinten, testaamisessa. 

Sebitillä hyödynnämme testausprosesseissamme teknologioita kuten Robot Framework, K6, Azure DevOps, Azure Monitor sekä Postman. Pyrimme aina panostamaan testausprosesseihimme laadunvarmistuksen takaamiseksi. Kattavalla testauksella varmistamme, että tuottamamme ohjelmistot ovat turvallisia, luotettavia ja käyttäjäystävällisiä. 

Kiinnostuitko palveluistamme?

Scroll to Top